Bạn có bao nhiêu hoa tay?

  1. Làm đẹp

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

làm đẹp

,

tâm sự cuộc sống

1 😥 nhưng mọi người thường khen mình khéo tay haha

Trả lời

1 😥 nhưng mọi người thường khen mình khéo tay haha

Mình có 10 hoa tay nhưng vẽ rất xấu :))

Nhận ra càng nhiều hoa tay vẽ càng xấu hay sao á hahaha ( 9 hoa tay vẽ in ma).