Nếu người khác thường xuyên lên án thể loại sách mà bạn đọc thì bạn sẽ phản ứng như thế nào?

  1. Sách

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

sách

,

tâm sự cuộc sống

Im lặng bạn ạ, mọi người cười tôi khi tôi đọc sách suốt ấy mà hehe.
Trả lời
Im lặng bạn ạ, mọi người cười tôi khi tôi đọc sách suốt ấy mà hehe.

Đây là dựa trên TH sách đó nó là sách có giá trị văn học nhaa

Nếu đó là lần đầu tiên thì mình sẽ phản bác và đưa ra lợi ích của nó và hỏi xem tại sao người đó lại lên án

Nếu mà đã nói rồi mà người khác vẫn cứ xỉa xói bôi bác thì thôi nên im lặng bạn à. Mỗi người có sở thích khác nhau và đáng lẽ ra người đó nên né né ra chút, nhưng bởi vì nói mãi người ta không hiểu thì thôi cứ kệ họ đi. Họ đau mồm họ mệt họ sẽ tự động im đi thôi. Nó giống kiểu như không thích thì né né ra chút xíu, mắc mớ gì động chạm vào người khác ấy.