Bức tranh hồi nhỏ bạn vẽ là gì, có còn lưu giữ?

  1. Nghệ thuật

Từ khóa: 

nghệ thuật

Bức tranh hồi nhỏ t vẽ là những dấu vân tay. Lúc đấy có bộ màu nước nên đã bày trò nhúng ngón tay vào màu để vẽ =))) thành phẩm nghệ thuật ra phết mà tiếc là đã ở yên trong đống giấy bán đồng nát lâu rồi 👌

Trả lời

Bức tranh hồi nhỏ t vẽ là những dấu vân tay. Lúc đấy có bộ màu nước nên đã bày trò nhúng ngón tay vào màu để vẽ =))) thành phẩm nghệ thuật ra phết mà tiếc là đã ở yên trong đống giấy bán đồng nát lâu rồi 👌