Viết tiếp câu này, Anh đã từng đợi Em, bên góc cửa hàng Kem?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Hãy viết tiếp câu dưới đây:

"Anh đã từng đợi em, bên góc cửa hàng kem"

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Tiếng nói ai xao động kem đê kam đê

Trả lời

Tiếng nói ai xao động kem đê kam đê

Anh đã từng đợi Em, bên góc cửa hàng Kem?

Nhưng bây giờ hàng kem đã dời đi, em tìm anh tìm mãi không thấy, chỉ thầm mắng một tiếng tra nam:v

Lương Thanh Ngân