Tại sao tiếng việt có từ "buồn" phía trước, buồn cười, buồn ăn, buồn ỉa, buồn ngủ?

  1. Văn hóa

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

văn hóa

,

hỏi xoáy đáp hay

Buồn ở đây chắc thay thế cho từ muốn đó. Muốn làm cái này, muốn làm cái kia

Trả lời

Buồn ở đây chắc thay thế cho từ muốn đó. Muốn làm cái này, muốn làm cái kia