Điều gì ba mẹ từng làm với bạn khiến bạn tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ lặp lại khi bạn có con?

  1. Tâm sự cuộc sống

Hồi nhỏ mình hay bị đánh và những trận đòn roi đấy làm mình thấy ám ảnh mỗi khi nghĩ về tuổi thơ... nên chắc chắn sau này mình sẽ ko làm vậy với con mình.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Hồi nhỏ mình cũng bị đánh nhiều lắm, nhưng mình không thấy ám ảnh. Có phải bạn đã phải chịu đựng những điều khác nữa, nên mới ám ảnh không? Mình thì chưa nghĩ nhiều đến chuyện dạy con như thế nào, nhưng mình nghĩ nếu cần thiết thì vẫn phải đánh thôi. Điều quan trọng hơn là phải xem phản ứng của nó sau đó thế nào, để điều chỉnh cách dạy chophù hợp.

Trả lời

Hồi nhỏ mình cũng bị đánh nhiều lắm, nhưng mình không thấy ám ảnh. Có phải bạn đã phải chịu đựng những điều khác nữa, nên mới ám ảnh không? Mình thì chưa nghĩ nhiều đến chuyện dạy con như thế nào, nhưng mình nghĩ nếu cần thiết thì vẫn phải đánh thôi. Điều quan trọng hơn là phải xem phản ứng của nó sau đó thế nào, để điều chỉnh cách dạy chophù hợp.