Tại sao người Việt thích xem livestream?

  1. Truyền thông đa phương tiện

Từ khóa: 

truyền thông đa phương tiện

Chắc tại xem livestream dễ ngủ đó bạn =]]] Má của mình bật livestream người ta đang bán hàng. Vừa nghe vừa ngủ

Trả lời

Chắc tại xem livestream dễ ngủ đó bạn =]]] Má của mình bật livestream người ta đang bán hàng. Vừa nghe vừa ngủ