Mục đích chính trị của Mỹ khi ném hai quả bom vào Hiroshima và Nagashaki?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Mục đích quan trọng nhất chắc chắn là ép nước Nhật đầu hàng rồi. Như bạn biết thì Nhật Bản là một nước cực kỳ ngoan cố hơn nữa vô cùng trọng danh dự. Nếu như không có một đòn đánh dứt khoát và đủ mạnh mẽ thì ngày nước Nhật đầu hàng chắc còn xa lắm. Hơn nữa số tội ác quân Nhật gây ra trong chiến tranh thế giới thứ 2 không phải là ít hơn nữa nhân nhượng với kẻ thù là tàn ác với chính mình. Việc Mỹ ném bom nguyên tử là một nước đi hợp lý

Trả lời

Mục đích quan trọng nhất chắc chắn là ép nước Nhật đầu hàng rồi. Như bạn biết thì Nhật Bản là một nước cực kỳ ngoan cố hơn nữa vô cùng trọng danh dự. Nếu như không có một đòn đánh dứt khoát và đủ mạnh mẽ thì ngày nước Nhật đầu hàng chắc còn xa lắm. Hơn nữa số tội ác quân Nhật gây ra trong chiến tranh thế giới thứ 2 không phải là ít hơn nữa nhân nhượng với kẻ thù là tàn ác với chính mình. Việc Mỹ ném bom nguyên tử là một nước đi hợp lý