Một điều trong lịch sử mà bạn tiếc nuối?

  1. Lịch sử

Với mình là cái chết của vua Quang Trung
Từ khóa: 

lịch sử

,

lịch sử

Là quyết định thu hồi ruộng đất của địa chủ để chia cho toàn dân, bố tôi không được kết nạp Đảng vì cụ nội tôi mang danh địa chủ.

Trả lời

Là quyết định thu hồi ruộng đất của địa chủ để chia cho toàn dân, bố tôi không được kết nạp Đảng vì cụ nội tôi mang danh địa chủ.

Việt Nam bị phân chia ra 2 miền Nam Bắc.

  1. Cái chết của vua Quang Trung
  2. Quyết định khoán ruộng đất cho người nông dân hơi muộn muộn của Bác.

Tưởng thua trong nội chiến Quốc cộng ở Trung Hoa

Có lẽ khối CCCP bị xụp đổ là điều mình thấy đáng tiếc nhất. Nếu như khối CCCP còn tồn tại vững mạnh thì anh khựa không có cửa.

Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh là tử địch của nhau, một trong hai người nhất định phải chết.

Cả hai người thực sự là vô cùng giỏi, chỉ tiêc đạo bất đồng bất tương vi mưu.

Với mình, Bác Hồ chưa có cơ hội được gặp LeNin. Sẽ như thế nào nếu 2 vĩ nhân như họ gặp mặt nhau ?

Vua Gia Long bởi vì nếu ổng ngay từ đầu không bảo thủ mà chấp nhận học hỏi người Pháp và canh tân đất nước thì chúng ta đã bón hành cho đám tàu khựa từ lâu rồi

Nhật làm cách mạng, cải cách Minh Trị khiến đất nước thay đổi hoàn toàn dù vẫn trong chế độ Phong Kiến. Nếu các vua triều Nguyễn cũng cải các và Tây hóa thì giờ Việt Nam phải xếp trên Hàn Quốc. 

Kiến Văn đế triệt phiên bất thành. Nếu việc thành, các phiên vương bắc nam sẽ bị giết hết hoặc như những con cua bị bẻ hết càng, huyền thoại về chiến thần bất bại Chu Đệ không còn. Nhà Minh vẫn theo quy chế của Hoàng Minh tổ huấn sẽ không tính toán đến chuyện xua binh phía Nam mà lo tập trung đối phó với Mông Cổ và Nữ chân mạn Bắc. Lịch sử nước ta sẽ đỡ nát hơn