1. Noron.vn
  2. Trần Thanh Bảo
Avatar user Trần Thanh Bảo

Trần Thanh Bảo

Quốc Phòng An Ninh?

Mọi người cho em hỏi: Hệ tư tưởng chính trị, chế độ xã hội ảnh hưởng như thế nào đến tiềm lực chính trị tinh thần xã hội trong xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh? Em cám ơn ạ!

Câu hỏi như thế này thì xin kiến nghị bạn tra Giáo trình "Đường lối Quốc phòng - An ninh dành cho sinh viên bậc đại học" chương "vai trò của quốc phòng an ninh đối với kinh tế và xã hội"
Chứ mấy câu kiểu này dễ bút sai gà chết, nhầm một hai chữ thì nguy hiểm lắm 🐧