1. Noron.vn
  2. Linh Trần Dương
Avatar user Linh Trần Dương

Linh Trần Dương

Các Bạn có bao giờ nghĩ , mục đích mà sinh vật sống ( bao gồm cả con người) được tồn tại để làm gì không?

có, mình vẫn thường thắc mắc điều này

thế giới không hề dịu dàng với chúng ta, vậy nên chúng ta đến để dịu dàng với nhau (✿◠‿◠)