Các Bạn có bao giờ nghĩ , mục đích mà sinh vật sống ( bao gồm cả con người) được tồn tại để làm gì không?

  1. Triết học

Từ khóa: 

triết học

có, mình vẫn thường thắc mắc điều này

thế giới không hề dịu dàng với chúng ta, vậy nên chúng ta đến để dịu dàng với nhau (✿◠‿◠)

Trả lời

có, mình vẫn thường thắc mắc điều này

thế giới không hề dịu dàng với chúng ta, vậy nên chúng ta đến để dịu dàng với nhau (✿◠‿◠)