Nếu ngày mai tất cả mọi người bị bắt buộc mất đi 1 bộ phận hay giác quan trên cơ thể, bạn sẽ chọn bị mất bộ phận giác quan nào?

  1. Triết học

Từ khóa: 

triết học

Mất cái ngón chân út thôi , heehee vì nó không ảnh hưởng lắm

Trả lời

Mất cái ngón chân út thôi , heehee vì nó không ảnh hưởng lắm