Bạn nghĩ những vòng tròn trên đồng ruộng là do ai tạo nên?

  1. Nghệ thuật

Những vòng tròn đến hoàn hảo xuất hiện trên cánh đồng là do ai tạo ra?

https://cdn.noron.vn/2021/07/29/90679189766996756-1627498305.jpg
Từ khóa: 

nghệ thuật

Ờ mấy cái vòng tròn này thì tôi không biết nhưng chắc người Nhật còn đỉnh hơn mấy con người ngoài hành tinh này rồi.

Ở Nhật có cái gọi là 田んぼアート - nghệ thuật Tanbo (Tanbo nghĩa là cánh đồng lúa nước)

https://cdn.4travel.jp/img/tcs/t/album/src/11/37/75/src_11377529.jpg?updated_at=1539181306https://rimage.gnst.jp/gurutabi.gnavi.co.jp/image/public/img/article/f9/eb/art001174/article_art001174_2.jpg?20210318134000&rw=600
Trả lời

Ờ mấy cái vòng tròn này thì tôi không biết nhưng chắc người Nhật còn đỉnh hơn mấy con người ngoài hành tinh này rồi.

Ở Nhật có cái gọi là 田んぼアート - nghệ thuật Tanbo (Tanbo nghĩa là cánh đồng lúa nước)

https://cdn.4travel.jp/img/tcs/t/album/src/11/37/75/src_11377529.jpg?updated_at=1539181306https://rimage.gnst.jp/gurutabi.gnavi.co.jp/image/public/img/article/f9/eb/art001174/article_art001174_2.jpg?20210318134000&rw=600