1. Noron.vn
  2. Minh Q. Hoang
Avatar user Minh Q. Hoang

Minh Q. Hoang

Culi Designer

Dùng máy cá nhân hay máy công ty?

Xin chào mọi người.

Đây là một câu hỏi có lẽ cũng khá nhạy cảm. Nhưng mà mọi người có thể chia sẻ là khi đi làm thì các bạn thích dùng máy tính cá nhân hay là máy công ty cấp hơn?

Mình nghĩ là cũng còn tùy vào tính chất công việc, ví dụ công việc phải làm các tác vụ nặng như đồ họa, dựng video,... thì mình thích dùng máy bàn của công ty hơn, vì nó mạnh và đỡ phải vác cả bộ máy bàn từ nhà theo.

Còn nếu chỉ làm các tác vụ nhẹ thì mình thích dùng laptop cá nhân hơn, vì nó cơ động và gọn.

Với thật sự khi dùng máy cty mình vẫn có cảm giác gì đó khá nghi ngờ về việc bảo mật thông tin cá nhân :))