Làm thế nào để quyết định tính năng cho một MVP (Minimum Viable Product)?

  1. Phát triển sản phẩm

Mình làm product oursource và một điều khá khó khăn là việc quyết định các tính năng cho MVP cũng như việc giải thích cho khách hàng về MVP và tại sao nó lại quan trọng, vì khách hàng trong thời gian dự án chạy sẽ luôn luôn có thay đổi so với hợp đồng. :(

Mọi người có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ khi làm phần mềm hem?

Từ khóa: 

phát triển sản phẩm

Làm outsource thì bạn nên thống nhất rule với khách hàng. Họ chỉ được đổi yêu cầu tối đa x lần (thường là 3), và mỗi lần thay đổi không quá bao nhiêu % (thường là 20%).

Việc chọn tính năng MVP phụ thuộc nhiều vào năng lực team bạn và thời gian, nguồn lực cho phép.

Trong khoản thời gian cho phép tuỳ vào độ lớn của dự án (từ vài ngày đến vài tuần, hoặc bài tháng), với năng lực đội ngũ của team, bạn tập trung xây dựng những tính năng cơ bản, cốt lõi nhất để giúp hình dung về sản phẩm.

Thực ra MVP theo nghĩa rộng hơn là 1 phiên bản tối thiểu cần thiết để chứng minh một giả thiết hoặc ý tưởng nào đấy. Nhưng thực tế thường MVP hay được dùng như 1 bản demo concept với khách hàng.

Trả lời

Làm outsource thì bạn nên thống nhất rule với khách hàng. Họ chỉ được đổi yêu cầu tối đa x lần (thường là 3), và mỗi lần thay đổi không quá bao nhiêu % (thường là 20%).

Việc chọn tính năng MVP phụ thuộc nhiều vào năng lực team bạn và thời gian, nguồn lực cho phép.

Trong khoản thời gian cho phép tuỳ vào độ lớn của dự án (từ vài ngày đến vài tuần, hoặc bài tháng), với năng lực đội ngũ của team, bạn tập trung xây dựng những tính năng cơ bản, cốt lõi nhất để giúp hình dung về sản phẩm.

Thực ra MVP theo nghĩa rộng hơn là 1 phiên bản tối thiểu cần thiết để chứng minh một giả thiết hoặc ý tưởng nào đấy. Nhưng thực tế thường MVP hay được dùng như 1 bản demo concept với khách hàng.