Làm sao để quyết định nhanh và đúng?

  1. Thinking Hub

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Tư duy

Hay bị phân vân giữa cái này cái kia, có cách nào đưa ra quyết định phù hợp k ạ Hoặc làm thế nào để có kỹ năng đưa ra quyết định?

Từ khóa: 

thinking hub

,

tâm sự cuộc sống

,

tư duy

Cái này nó là vấn đề về trải nghiệm thôi, như là khi đi học thì dạng bài nào bạn làm rất nhiều, học kĩ rồi thì khi gặp bạn sẽ quyết định kết quả rất nhanh và khả năng chính xác tương đối cao. Ở cuộc sống cũng vậy, chỉ có va chạm nhiều thì mới trở nên thông thái (wise) trong các quyết định.

Tuy nhiên bạn cần tiếp tục phân biệt giữa trường học và trường đời. Nhiều chuyện trọng cuộc sống không hề có khái niệm 'Đúng' và 'Sai'. Rất nhiều trường hợp bạn lựa chọn dựa trên sự cân nhắc thiệt - hơn hoặc là 'sự phù hơp' dựa trên phân tích hoàn cảnh. Một lựa chọn nhìn có vẻ không phù hợp, mọi người bảo là bạn chọn 'Sai' rồi nhưng kết quả về sau lại là sự thành công 'Đúng'. 

Ví dụ nhé: Bạn đứng trước lựa chọn khởi nghiệp hoặc tiếp tục đi làm thuê. Khi bạn chọn khởi nghiệp thì thất bại và mọi người đều cho rằng bạn sai, nhưng mà đúng người, đúng thời điểm, sau khi thất bại bạn lại rút kinh nghiệm và khởi nghiệp thành công sau đó. 

Cuộc sống lắm lúc không có Đúng - Sai, mỗi một lựa chọn lại mở ra hàng loạt biến cố, và cơ hội mới. Nên là hãy cứ lựa chọn và sai không có lỗi gì cả. Cuộc đời là một chuỗi các lựa chọn mà chúng ta không thể nào biết trước hết kết quả mà thôi.

Ps: Đừng phạm pháp và trái lương tâm là được. Chúc may mắn! 

Trả lời

Cái này nó là vấn đề về trải nghiệm thôi, như là khi đi học thì dạng bài nào bạn làm rất nhiều, học kĩ rồi thì khi gặp bạn sẽ quyết định kết quả rất nhanh và khả năng chính xác tương đối cao. Ở cuộc sống cũng vậy, chỉ có va chạm nhiều thì mới trở nên thông thái (wise) trong các quyết định.

Tuy nhiên bạn cần tiếp tục phân biệt giữa trường học và trường đời. Nhiều chuyện trọng cuộc sống không hề có khái niệm 'Đúng' và 'Sai'. Rất nhiều trường hợp bạn lựa chọn dựa trên sự cân nhắc thiệt - hơn hoặc là 'sự phù hơp' dựa trên phân tích hoàn cảnh. Một lựa chọn nhìn có vẻ không phù hợp, mọi người bảo là bạn chọn 'Sai' rồi nhưng kết quả về sau lại là sự thành công 'Đúng'. 

Ví dụ nhé: Bạn đứng trước lựa chọn khởi nghiệp hoặc tiếp tục đi làm thuê. Khi bạn chọn khởi nghiệp thì thất bại và mọi người đều cho rằng bạn sai, nhưng mà đúng người, đúng thời điểm, sau khi thất bại bạn lại rút kinh nghiệm và khởi nghiệp thành công sau đó. 

Cuộc sống lắm lúc không có Đúng - Sai, mỗi một lựa chọn lại mở ra hàng loạt biến cố, và cơ hội mới. Nên là hãy cứ lựa chọn và sai không có lỗi gì cả. Cuộc đời là một chuỗi các lựa chọn mà chúng ta không thể nào biết trước hết kết quả mà thôi.

Ps: Đừng phạm pháp và trái lương tâm là được. Chúc may mắn! 

Mình nghĩ mấy vấn đề này không ai dạy nổi nó là do con người bạn,trước mình cũng thế xong hỏi giáo viên rồi cũng thấy giáo viên nói có lý nhưng rồi lại đâu vào đấy , nói chung cứ như nhược vài lần xong thấy hậu quả mới khác được

Theo mình để quyết định nhanh và đúng thì tự bản thân bạn phải tìm hiểu và nhận thức rõ vấn đề mà mình đang gặp phải, sau đó dựa trên tình hình thực tế và khả năng của bản thân để đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Một khi đã nhanh thì khó có đúng, tùy cơ ứng biến mà thôi. Còn khi có nhiều sự lựa chọn mà chưa biết chọn như thế nào thì phải đánh giá trên tiêu chí của bản thân đầu tiên, nó là gì? Nó có phù hợp/có lợi cho mình không? Và so sánh nó với các sự lựa chọn khác.