Có nhà mà không về được là cảm giác gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

cảm giác

,

tâm sự cuộc sống

có nhà mà không về mình nghĩ đó là cảm giác rất tủi thân, rất buồn, cô đơn. Ngôi nhà là một nơi nghỉ ngơi khi bạn mệt mỏi, là nơi cho bạn cảm giác bình yên, an toàn, là nơi động viên an ủi ta mỗi khi ta gặp nhiều chuyện. Nên nếu mà có nhà mà k về thì cảm thấy thật buồn thật, tủi thân, thật cô đơn. Đó là theo quan điểm của mình nghĩ vậy.

Trả lời

có nhà mà không về mình nghĩ đó là cảm giác rất tủi thân, rất buồn, cô đơn. Ngôi nhà là một nơi nghỉ ngơi khi bạn mệt mỏi, là nơi cho bạn cảm giác bình yên, an toàn, là nơi động viên an ủi ta mỗi khi ta gặp nhiều chuyện. Nên nếu mà có nhà mà k về thì cảm thấy thật buồn thật, tủi thân, thật cô đơn. Đó là theo quan điểm của mình nghĩ vậy.

Đối với đại đa số mọi người, nhà là nơi có người thân, có tình yêu và sự khích lệ, nhưng với một số khác, nhà lại không phải gia đình. Cảm giác có nhà mà không thể về vừa cô đơn, vừa bất lực, lại vừa chua xót.

Mình sẽ cảm thấy tủi thân, đau và cô đơn lắm nếu không được trở về. Bạn có thể tâm sự vì sao bạn không về được không?