Dòng sông dài nhất nước Anh?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sông Severn 354km. Con sông bắt nguồn ở xứ Wales và chảy vào kênh đào Bristol
Trả lời
Sông Severn 354km. Con sông bắt nguồn ở xứ Wales và chảy vào kênh đào Bristol