1. Noron.vn
  2. Tạ Quỳnh Trang
Avatar user Tạ Quỳnh Trang

Tạ Quỳnh Trang

Mon

Đừng bao giờ .... Đánh mất niềm tin vào bản thân .... Chỉ cần tin mình có thể làm được là bạn lại có thêm một lí do để cố gắng thực hiện điều đó?

Giáo Dục là gì?

Giáo dục là quá trình nhận thức lại vai trò của các chủ thể trong giáo dục: từ Nhà nước đến nhà trường, từ người dạy đến người học.