1. Noron.vn
  2. Nguyễn Anh Tuấn
Avatar user Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

Lời giải cho bài WEB2 CodeBattle là gì vậy ạ?

Link đề bài đây ạ: http://35.229.153.214/chall2/

Mình có thử qua thì tìm được flag ở cookie:

Cái chỗ content mình nghĩ không nhầm đây là mã hóa base64 và khi mình Decode thì được thế này: admin:305c0717711507470f174837010700196c2c43413c415d17014a13066c07436c3c174909

Và đến đó thì mình tắc vì quá khó. chắc phải giải được cái đoạn số trên thì mới có thể truy cập vào địa chỉ nào đó dưới quyền admin

Updating...