Lời giải cho bài WEB2 CodeBattle là gì vậy ạ?

  1. Công nghệ thông tin

Link đề bài đây ạ:

http://35.229.153.214/chall2/

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Chào bạn, noron là nền tảng hỏi đáp tri thức dành cho nhiều lĩnh vực, và không chuyên biệt về CodeBattle, để người khác có thể giúp bạn trả lời câu hỏi bạn vui lòng giải thích chi tiết về problem bên trên, hoặc nếu có thể bạn hãy chia sẻ đường link đến problem trên.

Trả lời

Chào bạn, noron là nền tảng hỏi đáp tri thức dành cho nhiều lĩnh vực, và không chuyên biệt về CodeBattle, để người khác có thể giúp bạn trả lời câu hỏi bạn vui lòng giải thích chi tiết về problem bên trên, hoặc nếu có thể bạn hãy chia sẻ đường link đến problem trên.

Mình có thử qua thì tìm được flag ở cookie:

Cái chỗ content mình nghĩ không nhầm đây là mã hóa base64 và khi mình Decode thì được thế này: admin:305c0717711507470f174837010700196c2c43413c415d17014a13066c07436c3c174909

Và đến đó thì mình tắc vì quá khó. chắc phải giải được cái đoạn số trên thì mới có thể truy cập vào địa chỉ nào đó dưới quyền admin

Updating...