Tại sao bạn lại đăng ký học ngành Hán Nôm?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tôi đăng ký học ngành Hán Nôm vì tôi yêu thích chữ Hán, tôi muốn tìm hiểu về chữ Nôm, và giúp chữ Nôm không bị mai một.
Trả lời
Tôi đăng ký học ngành Hán Nôm vì tôi yêu thích chữ Hán, tôi muốn tìm hiểu về chữ Nôm, và giúp chữ Nôm không bị mai một.