1. Noron.vn
  2. Trần Việt Oldman Anh
Avatar user Trần Việt Oldman Anh

Trần Việt Oldman Anh

"Cõng rắn cắn gà nhà" hay dấu mờ lịch sử?

Trong lịch sử già hai nghìn sáu trăm năm, trải qua bao cuộc binh biến, Việt Nam được xem là dân tộc "kiên cường bất khuất" cùng có vô số anh hùng được nhắc tên. Thế nhưng chính sử vẫn chép lại những trường hợp vì nhiều lí do mà quay mũi giáo hàng giặc. Lại có những ngoại lệ cá biệt nhiều uẩn khúc như Lê Chiêu Thống, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc. Công tội, tài đức những người ấy như thế nào? Thực hư ra sao? Còn có trường hợp nào tương tự hay không? Kính mong bậc hữu tri khai ngộ.

Từ khóa:

Ko có đồng minh vĩnh viễn, ko có kẻ địch vĩnh viễn chỉ có lợi ích là vĩnh viễn thôi. Bên nào cũng có mục đích riêng của mình, có lợi ích và kẻ thù chung thì hợp tác với nhau, đến lúc thành công rồi thì quay sang đánh nhau để giành lợi ích cho bản thân mình. Quá khứ, hiện tại và tương lai đều ko thiếu các trường hợp như vậy.

Là công hay tội, đúng hay sai thì chỉ là ở góc nhìn/ lập trường của mỗi người thôi. Về phần tài năng thì được lịch sử nêu tên thì ít nhiều chắc là cũng có. Về phần có "đức" hay ko thì chẳng có tiêu chuẩn nào cả, người thắng cuộc sẽ auto vừa có tài vừa có đức, ít nhất là cho đến khi bị phe đối lập giành lại quyền hành, và sẽ auto bị bôi đen thành bất tài vô dụng, thành bọn gian tà bán nước cầu vinh.