1. Noron.vn
  2. Đỗ Trung Hiếu
Avatar user Đỗ Trung Hiếu

Đỗ Trung Hiếu

Ecological Footprint hay bản chất của nền văn minh

Từ khóa: chuỗi cung ứng , ecological footprint

Văn minh đến mấy rồi cũng đến lúc phải quay về cái thuở sơ khai nhất thôi. Sớm muộn gì cũng vậy.

Nông nghiệp mã nguồn mở

Từ khóa: opensource agriculture , nông nghiệp công nghệ cao , iot , internet of things

Tuyệt vời A ạh