1. Noron.vn
  2. quynh.emma
Avatar user quynh.emma

quynh.emma

Idioms - To hit someone below the belt: đối xử bất công với ai đó They really hit me below the belt this time: lần này họ đã thực sự bất công với tôi. To have a ball: có một buổi quẩy tưng bừng (một bữa tiệc...) I have a ball: tôi có một buổi quẩy tưng bừng.

Học idiom

Có app nào học idiom tốt không các bạn nhỉ? 

Mình nghĩ bạn nên mua cuốn " Oxford Idioms Dictionary For Learners Of English" hoặc tải ebook nha.