1. Noron.vn
  2. Nguyễn Mỹ Chi
Avatar user Nguyễn Mỹ Chi

Nguyễn Mỹ Chi

NHỮNG NGƯỜI BÌNH THƯỜNG LÀM NHỮNG VIỆC BÌNH THƯỜNG

Những điều đặc biệt thường tồn tại ở những cử chỉ bình thường nhất. :)

MÌNH LÀM CÁI NÀY VÌ ĐAM MÊ HAY LÀ VÌ TIỀN?

Ngoài đam mê và tiền thì mình nghĩ một người đi làm vì nhiều thứ khác nữa, vì sếp, vì đồng nghiệp, nói chung là yếu tố con người; vì kinh nghiệm, vì lợi ích đạt được, vì môi trường, văn hóa doanh nghiệp,... Cơ bản bây giờ một người nếu được đi làm đúng với đam mê và có cả tiền tức là họ đang rất hạnh phúc rồi. Thường thì cứ làm vì đam mê đi, rồi sẽ ra tiền, chứ đừng làm vì tiền không, mãi mãi sẽ không đạt được đỉnh cao.