Avatar user Bác Nông Dân

Bác Nông Dân

"Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi"