Cách nhà tuyển dụng nhận biết một UI/UX Designer giỏi & chuyên nghiệp?

 1. Trí Nguyễn

Xin anh Trí cho biết thường nhà tuyển dụng sẽ dựa vào những yếu tố nào để đánh giá một UI/UX Designer là có kĩ năng tốt và làm việc chuyên nghiệp?

Từ khóa: 

ui ux design

,

product design lead - anduin transactions

Chào Tuấn Minh,

Cách mình thường phỏng vấn các bạn ứng viên dựa vào 4 tiêu chí sau:

 • Product design experience
 • Culture fit
 • Interview challenge
 • Home assignment


Về product design experience thì có các tiêu chí nhỏ hơn như:

 • Design experie: để tìm hiểu khả năng thiết kế của bạn này thế nào, thường sẽ sơ tuyển bằng cách nhìn vào portfolio (candidate nào không có portfolio thì coi như fail từ vòng gửi xe). Sau đó trong lúc phỏng vấn sẽ hỏi cách bạn thiết kế ra sao, thích/không thích style gì, lý do có rõ ràng, thuyết phục ko.
 • Design knowledge: để tìm hiểu ngoài những việc có thể làm tốt, bạn này còn biết các kiến thức liên quan không. Không đòi hỏi phải là generalist (giỏi nhiều thứ 1 lúc thì khó đạt được) mà specialist với kiến thức rộng là tốt rồi. Ví dụ làm UI thì cũng nên hiểu thêm về animation, keyframing hoặc video editing, thậm chí coding.
 • Product thinking: cách bạn này giải quyết vấn đề cụ thể bằng design thế nào. Có thể dựa vào những kinh nghiệm thiết kế trong quá khứ để đánh giá bạn này có thực sự hands-on vào công việc bạn show trong portfolio không hay là chỉ là 1 phần nhỏ trong đó.
 • Working method/process: thông qua việc diễn đạt lại past experience hoặc miêu tả sự hiểu biết, mình cũng có thể quan sát được cách bạn đó đã làm việc ra sao. Phương pháp có hiệu quả, hợp lý, tối ưu không. Điểm nổi trội gì thể hiện bạn là unique và điều gì bạn đó chưa làm được để dẫn tới việc tìm kiếm cơ hội mới.


Về culture fiting thì có các tiêu chí như:

 • Decision making: Khả năng ra quyết định có tốt không. Nếu được ra quyết định thì bạn đó dứt khoát mau mắn hay là sợ sai này nọ.
 • Critical thinking: có kĩ năng phân tích vấn đề và tìm ra giải pháp không. Biết nhận định vấn đề trên nhiều mặt và đưa ra giải pháp/quyết định bằng lý luận chứ không phải cảm tính.
 • Teamwork: Tranh luận với nhau ở mức độ nào. Có biết tiếp thu và lắng nghe ý kiến đồng nghiệp (trong quá khứ và với người phỏng vấn hiện tại) không. Cách tranh luận có tính xây dựng tìm đến giải pháp tốt nhất hay là destroy người khác để bảo vệ quan điểm của mình. Có luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức của mình với mọi người không. Có chủ động tìm kiếm task và cố gắng hết mình vì mục tiêu chung không


Về interview challenge, mình thường đặt ra 1 vấn đề cần đến thiết kế, và cùng bạn candiate tìm ra giải pháp. Qua đó mình sẽ biết thêm được:

 • Workflow/Process của bạn có đúng như bạn đã tả trong phần past experience ko?
 • Design knowledge và kinh nghiệm đã trải qua là có thực tế hay không
 • Khả năng teamwork, decision making, critical thinking như thế nào.


Gần như sau 3 tiêu chí này, mình đã có thể read được bạn candidate này là người như thế nào. Có phù hợp với vị trí đang tuyển không. Tuy nhiên, có 1 số bạn có kỹ năng trời phú ăn nói rất giỏi, rất thuyết phục, lại kinh nghiệm phỏng vấn nhiều dù kiến thức không được sâu và chặt chẽ lắm. Để cho chắc ăn với những nhận định mình đã tìm hiểu được tại buổi phỏng vấn, mình sẽ kèm thêm 1 bài assignment về nhà (thời hạn trong khoảng 5-7 ngày) liên quan đến sản phẩm đang làm của cty để xem bạn này có các skill nói trên không, ở mức độ nào. Assignment sẽ phức tạp hơn interview challenge 1 tẹo (vì có nhiều thời gian hoàn thành hơn).

Sau khi nhận lại assignment là hầu như đã có đủ dữ liệu để đánh giá kĩ năng của bạn designer này. Last chance của bạn để thể hiện là 2 tháng đầu thử việc :D

Có người nói với mình "interview is an art". Tìm người phù hợp với công việc luôn khó, tìm người giỏi lại càng khó hơn. 1 kinh nghiệm nhỏ khác là, càng phỏng vấn nhiều thì bạn sẽ dễ phân tích tâm lý của candidate hơn và dễ đưa ra nhận định chính xác hơn. Practice makes perfect. Dĩ nhiên là bên cạnh đó thì bạn cũng phải hoàn thiện design skill của mình hơn thì mới phỏng vấn người ta được chứ.

Edit: Mình nghĩ 1 designer giỏi và chuyên nghiệp là người:

 • Có kiến thức chuyên môn tốt: sâu và rộng. Dĩ nhiên là phải design nhanh, chất lượng rồi.
 • Có hiểu biết về các vấn đề liên quan
 • Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề cho cả cá nhân và cả team
 • Ko ngừng sáng tạo để tìm ra giải pháp
 • Flexible khi làm việc một mình lẫn trong team.
 • Tinh thần làm việc tốt và xây đựng, hướng tới cái chung là hoàn thiện product

Từ những tiêu chí trên, thường mình cũng có thể biết được candidate có thể cùng làm với mình hay không.

Thân,

Trí

Trả lời

Chào Tuấn Minh,

Cách mình thường phỏng vấn các bạn ứng viên dựa vào 4 tiêu chí sau:

 • Product design experience
 • Culture fit
 • Interview challenge
 • Home assignment


Về product design experience thì có các tiêu chí nhỏ hơn như:

 • Design experie: để tìm hiểu khả năng thiết kế của bạn này thế nào, thường sẽ sơ tuyển bằng cách nhìn vào portfolio (candidate nào không có portfolio thì coi như fail từ vòng gửi xe). Sau đó trong lúc phỏng vấn sẽ hỏi cách bạn thiết kế ra sao, thích/không thích style gì, lý do có rõ ràng, thuyết phục ko.
 • Design knowledge: để tìm hiểu ngoài những việc có thể làm tốt, bạn này còn biết các kiến thức liên quan không. Không đòi hỏi phải là generalist (giỏi nhiều thứ 1 lúc thì khó đạt được) mà specialist với kiến thức rộng là tốt rồi. Ví dụ làm UI thì cũng nên hiểu thêm về animation, keyframing hoặc video editing, thậm chí coding.
 • Product thinking: cách bạn này giải quyết vấn đề cụ thể bằng design thế nào. Có thể dựa vào những kinh nghiệm thiết kế trong quá khứ để đánh giá bạn này có thực sự hands-on vào công việc bạn show trong portfolio không hay là chỉ là 1 phần nhỏ trong đó.
 • Working method/process: thông qua việc diễn đạt lại past experience hoặc miêu tả sự hiểu biết, mình cũng có thể quan sát được cách bạn đó đã làm việc ra sao. Phương pháp có hiệu quả, hợp lý, tối ưu không. Điểm nổi trội gì thể hiện bạn là unique và điều gì bạn đó chưa làm được để dẫn tới việc tìm kiếm cơ hội mới.


Về culture fiting thì có các tiêu chí như:

 • Decision making: Khả năng ra quyết định có tốt không. Nếu được ra quyết định thì bạn đó dứt khoát mau mắn hay là sợ sai này nọ.
 • Critical thinking: có kĩ năng phân tích vấn đề và tìm ra giải pháp không. Biết nhận định vấn đề trên nhiều mặt và đưa ra giải pháp/quyết định bằng lý luận chứ không phải cảm tính.
 • Teamwork: Tranh luận với nhau ở mức độ nào. Có biết tiếp thu và lắng nghe ý kiến đồng nghiệp (trong quá khứ và với người phỏng vấn hiện tại) không. Cách tranh luận có tính xây dựng tìm đến giải pháp tốt nhất hay là destroy người khác để bảo vệ quan điểm của mình. Có luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức của mình với mọi người không. Có chủ động tìm kiếm task và cố gắng hết mình vì mục tiêu chung không


Về interview challenge, mình thường đặt ra 1 vấn đề cần đến thiết kế, và cùng bạn candiate tìm ra giải pháp. Qua đó mình sẽ biết thêm được:

 • Workflow/Process của bạn có đúng như bạn đã tả trong phần past experience ko?
 • Design knowledge và kinh nghiệm đã trải qua là có thực tế hay không
 • Khả năng teamwork, decision making, critical thinking như thế nào.


Gần như sau 3 tiêu chí này, mình đã có thể read được bạn candidate này là người như thế nào. Có phù hợp với vị trí đang tuyển không. Tuy nhiên, có 1 số bạn có kỹ năng trời phú ăn nói rất giỏi, rất thuyết phục, lại kinh nghiệm phỏng vấn nhiều dù kiến thức không được sâu và chặt chẽ lắm. Để cho chắc ăn với những nhận định mình đã tìm hiểu được tại buổi phỏng vấn, mình sẽ kèm thêm 1 bài assignment về nhà (thời hạn trong khoảng 5-7 ngày) liên quan đến sản phẩm đang làm của cty để xem bạn này có các skill nói trên không, ở mức độ nào. Assignment sẽ phức tạp hơn interview challenge 1 tẹo (vì có nhiều thời gian hoàn thành hơn).

Sau khi nhận lại assignment là hầu như đã có đủ dữ liệu để đánh giá kĩ năng của bạn designer này. Last chance của bạn để thể hiện là 2 tháng đầu thử việc :D

Có người nói với mình "interview is an art". Tìm người phù hợp với công việc luôn khó, tìm người giỏi lại càng khó hơn. 1 kinh nghiệm nhỏ khác là, càng phỏng vấn nhiều thì bạn sẽ dễ phân tích tâm lý của candidate hơn và dễ đưa ra nhận định chính xác hơn. Practice makes perfect. Dĩ nhiên là bên cạnh đó thì bạn cũng phải hoàn thiện design skill của mình hơn thì mới phỏng vấn người ta được chứ.

Edit: Mình nghĩ 1 designer giỏi và chuyên nghiệp là người:

 • Có kiến thức chuyên môn tốt: sâu và rộng. Dĩ nhiên là phải design nhanh, chất lượng rồi.
 • Có hiểu biết về các vấn đề liên quan
 • Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề cho cả cá nhân và cả team
 • Ko ngừng sáng tạo để tìm ra giải pháp
 • Flexible khi làm việc một mình lẫn trong team.
 • Tinh thần làm việc tốt và xây đựng, hướng tới cái chung là hoàn thiện product

Từ những tiêu chí trên, thường mình cũng có thể biết được candidate có thể cùng làm với mình hay không.

Thân,

Trí