Chị có áp dụng các thuật toán và khả năng phân tích dữ liệu vào đời sống hàng ngày không?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Cảm ơn câu hỏi thú vị của em :).

Mỗi khi giải quyết các tình huống hay vấn đề của đời sống hàng ngày, nếu nói là áp dụng cụ thể thuật toán nào thì chắc sẽ không cụ thể như thế. Nhưng chị tin không chỉ có chị làm chuyên về mảng dữ liệu, mà bất cứ ai khi ra quyết định về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống đều áp dụng quá trình phân tích dữ liệu vào. Ví dụ như khi có quá nhiều việc mà không thể hoàn thành hết được, thì thường mọi người hay chị vẫn làm nhanh sắp xếp thứ tự ưu tiên và áp dụng rule 80:20 :). 

Hay ví dụ khi cân nhắc chọn trường cho con cái, các ba mẹ sẽ thu thập thông tin các trường, đọc kỹ càng nhiều review càng tốt (collect sufficient data), sau đó làm các phân tích như SWOT, rồi sau mới đưa ra quyết định chọn trường. Nếu khi con cái đã học một thời gian, bố mẹ sẽ lại đánh giá lại xem kỳ vọng của mình về trường có tốt như khi con cái vào học thực tế hay không, có làm quyết định thay đổi trường hoặc tác động đề xuất cải tiến phương pháp dạy hay các vấn đề khác ở trường không - quy trình đánh giá và cải thiện :).

Trả lời

Cảm ơn câu hỏi thú vị của em :).

Mỗi khi giải quyết các tình huống hay vấn đề của đời sống hàng ngày, nếu nói là áp dụng cụ thể thuật toán nào thì chắc sẽ không cụ thể như thế. Nhưng chị tin không chỉ có chị làm chuyên về mảng dữ liệu, mà bất cứ ai khi ra quyết định về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống đều áp dụng quá trình phân tích dữ liệu vào. Ví dụ như khi có quá nhiều việc mà không thể hoàn thành hết được, thì thường mọi người hay chị vẫn làm nhanh sắp xếp thứ tự ưu tiên và áp dụng rule 80:20 :). 

Hay ví dụ khi cân nhắc chọn trường cho con cái, các ba mẹ sẽ thu thập thông tin các trường, đọc kỹ càng nhiều review càng tốt (collect sufficient data), sau đó làm các phân tích như SWOT, rồi sau mới đưa ra quyết định chọn trường. Nếu khi con cái đã học một thời gian, bố mẹ sẽ lại đánh giá lại xem kỳ vọng của mình về trường có tốt như khi con cái vào học thực tế hay không, có làm quyết định thay đổi trường hoặc tác động đề xuất cải tiến phương pháp dạy hay các vấn đề khác ở trường không - quy trình đánh giá và cải thiện :).