Em chào anh, em hiện là sinh viên gần năm cuối Marketing, cả Marketing online , digital,...lẫn offline marketing em đều biết không nhiều thì cũng sơ sơ đủ để vận dụng... Em muốn hỏi nếu có thể bắt đầu cho 1 marketer lên manager thì mình nên chọn vào từ agency qua client, từ digital , hay bắt đầu là client đúng chất là tốt hơn ạ?

  1. Long Nguyễn

Từ khóa: 

marketing manager - studio5

,

vng

Từ chỗ nào cũng đc, quan trọng phải làm, học từ sếp, đồng nghiệp... Mỗi chỗ đều có pros/con, bản thân mình không ngừng tự học là quan trọng nhất

Trả lời

Từ chỗ nào cũng đc, quan trọng phải làm, học từ sếp, đồng nghiệp... Mỗi chỗ đều có pros/con, bản thân mình không ngừng tự học là quan trọng nhất