Những thất bại dạy anh điều gì? Cách anh đối mặt với thất bại nó như thế nào?

  1. Long Nguyễn

Từ khóa: 

marketing manager - studio5

,

vng

Càng thất bại càng thấy là thất bại tựu trung sẽ dạy mình cách để đối diện với thất bại tiếp theo ntn cho ít tổn thất nhất :p

Trả lời

Càng thất bại càng thấy là thất bại tựu trung sẽ dạy mình cách để đối diện với thất bại tiếp theo ntn cho ít tổn thất nhất :p