Hỏi Đáp Chuyên Gia: Phạm Hồng Phúc

  • Thị trường Chứng khoán
  • Đầu tư Chứng khoán
  • Quản trị nhân lực
  • Đào tạo kỹ năng mềm


Học vấn

  • Mini MBA - FPT Edu
  • Quản trị Nhân lực - Đại học Kinh tế Quốc dân


Thành tựu & Kinh nghiệm

  • Trưởng phòng Tư vấn đầu tư tại Công ty CP Chứng khoán VPS
  • Gần 10 năm kinh nghiệm tham gia đầu tư chứng khoán
  • Cựu Giám đốc đào tạo – Giám đốc chuỗi miễn Bắc tại Công ty Cổ phần chuỗi thực phẩm TH
  • Cựu Giám đốc Chiến lược & Đào tạo tại Công ty Cổ phần Tri thức Cộng đồng Việt


Liên kết