Hỏi Đáp Chuyên Gia: Phạm Thế Bảo

  • Trí tuệ nhân tạo (Artifical Intelligence)
  • Khoa học máy tính (Computer Science)
  • Máy học (Machine Learning)
  • Tôi có kinh nghiệm nghiên cứu về Đại số tuyến tính, Tính toán hiệu năng cao, xử lý ảnh, nhận dạng mẫu.
  • Tôi đã tham gia nhiều hội nghị AI, Machine Learning, Deep Learning.
  • Hiện tại tôi là giảng viên khoa Công nghệ thông tin, Đại học Sài Gòn; tôi cũng tham gia đào tạo về Machine Learning cho các công ty.