Loài chim nào lớn nhất thế giới?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đó là loài đà điểu Bắc Phi. Chúng chạy rất nhanh nhưng không bay được. Con trưởng thành thường nặng tới 156,5kg và cao đến 2,74m (!)
Trả lời
Đó là loài đà điểu Bắc Phi. Chúng chạy rất nhanh nhưng không bay được. Con trưởng thành thường nặng tới 156,5kg và cao đến 2,74m (!)