1. Noron.vn
  2. 25 cryptocurrencies đáng lưu ý năm 2018 ?

25 cryptocurrencies đáng lưu ý năm 2018 ?Trong hình dưới chúng ta có 1 bản đồ tròn 25 đồng tiền (có vốn hoá từ 1 tỷ USD++) tương tự mô hình hệ mặt trời.

Tâm của hình tròn là BTC: Bitcoin ra đời trước 2011.

2011, sự xuất hiện của Altcoin đầu tiên là Litecoin: LTC. Đồng tiền (đồng thời là platform) xếp thứ 2 hệ sinh thái là ETH tới 2014 mới xuất hiện. Càng đi xa tâm thì thời gian càng gần với hiện tại, mỗi vòng là 1 năm.

Bản đồ còn có 2 feature khác để so sánh các đối tượng. Đó là: 

* Mỗi mảng màu đại diện cho 1 feature mới nâng cấp hơn mà các developer thêm vào so với ý tưởng ban đầu về cryptocurrency của Satoshi.

* Mỗi đồng tiền hình tròn có viền màu xanh và đỏ thể hiện tổng vốn hoá thị trường và khối lượng gia dịch của nó hiện tại.