Airpod mất 1 bên tai có mua 1 bên tai khác sử dụng được không?

  1. Công nghệ thông tin

Mình bị mất 1 bên tai airpod, thời gian gần đây đều chỉ sử dụng 1 bên tai mà bất tiện vô cùng. Mình đang nghĩ không biết có thể mua 1 bên tai nghe của airpod khác cũng bị mất 1 bên tai như mình dùng song song được ko?

Từ khóa: 

airpod

,

apple

,

công nghệ thông tin

Cho tot ;)

Trả lời

Cho tot ;)

bạn kiếm ai có airpod mượn ng ta 1 cái test thử