Ảnh hưởng của Kpop đến giới trẻ Việt Nam hiện nay như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Âm nhạc luôn là một điều tuyệt vời. Không cần phải nghi ngờ gì về sự nổi tiếng của ngành giải trí này của Hàn Quốc. Vô số các ca sĩ, nhóm nhạc được lăng xê, trở nên vô cùng nổi tiếng. Thần tượng luôn là chủ đề nóng của các bạn trẻ tại Việt Nam. Tuy nhiên ảnh hưởng của văn hoá Hàn Quốc đến Việt Nam trong lĩnh vực này nảy sinh rất nhiều tiêu cực. Nhiều bạn vì quá hâm mộ mà bỏ bê việc học hành, trở nên tự kỉ, điên loạn vì thần tượng. Điều này luôn là chủ đề nóng và vấn đề nan giải Tuy nhiên không thể không nói đến những mặt tích cực của sự ảnh hưởng của văn hoá Hàn Quốc đến Việt Nam. Được biết đến, trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc qua âm nhạc luôn là điều tuyệt vời. Đây cũng là cách chúng ta tiếp nhận văn hoá.
Trả lời
Âm nhạc luôn là một điều tuyệt vời. Không cần phải nghi ngờ gì về sự nổi tiếng của ngành giải trí này của Hàn Quốc. Vô số các ca sĩ, nhóm nhạc được lăng xê, trở nên vô cùng nổi tiếng. Thần tượng luôn là chủ đề nóng của các bạn trẻ tại Việt Nam. Tuy nhiên ảnh hưởng của văn hoá Hàn Quốc đến Việt Nam trong lĩnh vực này nảy sinh rất nhiều tiêu cực. Nhiều bạn vì quá hâm mộ mà bỏ bê việc học hành, trở nên tự kỉ, điên loạn vì thần tượng. Điều này luôn là chủ đề nóng và vấn đề nan giải Tuy nhiên không thể không nói đến những mặt tích cực của sự ảnh hưởng của văn hoá Hàn Quốc đến Việt Nam. Được biết đến, trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc qua âm nhạc luôn là điều tuyệt vời. Đây cũng là cách chúng ta tiếp nhận văn hoá.