Ảnh hưởng của Phật giáo trong việc hình thành nhân cách con người

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các triết lý của phật giáo đóng góp cho con người cái nhìn về tạo vật và cuộc sống,góp phần hình thành lối sống nhân cách ung dung tự tại khi đối diện với cuộc đời.Có thể thấy điều đó qua cách người Nhật đã vượt qua những đau thương của chiến tranh để vươn lên trở thành 1 siêu cường cả về kinh tế lẫn văn hóa. Con người nhật bản quý trọng sự trung thực,lòng biết ơn,thái độ sống có trách nhiệm,biết xả thân vì lợi ích cộng đồng.Ngoài những phẩm chất ở trên thì Phật giáo còn góp phần tạo nên 1 phẩm chất đặc biệt khác đó là lòng say mê cần cù sáng tạo trong học tập,công việc.Đó là những phẩm chất được răn dạy từ giới luật của nhà Phật.
Trả lời
Các triết lý của phật giáo đóng góp cho con người cái nhìn về tạo vật và cuộc sống,góp phần hình thành lối sống nhân cách ung dung tự tại khi đối diện với cuộc đời.Có thể thấy điều đó qua cách người Nhật đã vượt qua những đau thương của chiến tranh để vươn lên trở thành 1 siêu cường cả về kinh tế lẫn văn hóa. Con người nhật bản quý trọng sự trung thực,lòng biết ơn,thái độ sống có trách nhiệm,biết xả thân vì lợi ích cộng đồng.Ngoài những phẩm chất ở trên thì Phật giáo còn góp phần tạo nên 1 phẩm chất đặc biệt khác đó là lòng say mê cần cù sáng tạo trong học tập,công việc.Đó là những phẩm chất được răn dạy từ giới luật của nhà Phật.