1. Khoa học

Apatosaurus

Kết quả hình ảnh cho apatosaurus

Apatosaurus mình sẽ gọi tắt là Apato. Là một chi 

khủng long
 
sauropoda
 từng sống ở Bắc Mỹ vào thời kỳ 
Jura Muộn
. Chúng sống cách nay khoảng 154 tới 150 triệu năm (thời kỳ 
Kimmeridgia
 và đầu 
Tithonia
) tại 
thành hệ Morrison
 ở 
Colorado
Oklahoma
Utah
, và 
Wyoming
Brontosaurus
 từ lâu từng bị xem là 
danh pháp đồng nghĩa
 của Apatosaurus, loài duy nhất của chi Brontosaurus bị phân loại dưới tên A. excelsus. Tuy nhiên, một nghiên cứu công bố năm 2015 kết luận rằng Brontosaurus là một chi riêng biệt.Chiều dài trung bình của Apatosaurus là 22,8 m, cân nặng trung bình ít nhất là 16,4 tấn. Vài mẫu vật có chiều dài hơn trung bình 30% và nặng tới 33–73 t.

Từ khóa: khoa học