1. Noron.vn
  2. Bác Hồ về nước ngày nào?

Bác Hồ về nước ngày nào?

Từ khóa: Âm nhạc

Trả lời

Sau 30 năm buôn ba ở nước ngoài để tìm con đường cứu nước thì đến ngày 28/1/1941 , Bác Hồ của chúng ta đã về nước , và hoạt động cách mạng tại Pác Bó , Cao Bằng .