1. Kiến thức chung

Ai còn nhớ 5 điều Bác Hồ dạy?

5 điều Bác Hồ dạy là di chúc của Người để lại. Nó gắn bó lúc chúng ta vừa biết viết biết đọc. Nó là di sản cao quá hơn tất cả các giá trị triết lí giáo dục hiện đại. Vậy còn mấy ai con nhớ?
Từ khóa: 5 điều bác hồ dạy, Kiến thức chung

1.Yêu tổ quốc, yêu đồng bào

2.Học tập tốt, lao động tốt

3.Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt

4.Giữ gìn vệ sinh thật tốt

5.Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

Trả lời

1.Yêu tổ quốc, yêu đồng bào

2.Học tập tốt, lao động tốt

3.Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt

4.Giữ gìn vệ sinh thật tốt

5.Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

Yêu tổ quốc, yêu đồng bào

Học tập tốt, lao động tốt

Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt

Giữ gìn vệ sinh thật tốt

Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

...

Giữ gìn vệ sinh thật tốt

Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào

2. Học tập tốt, lao động tốt

3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt

4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt

5. Khiêm tốn thật thà dũng cảm

1 Yêu tổ quốc yêu đồng bào

2 Học tập tốt lao động tốt

3 Đoàn kết tốt kỉ luật tốt

4 Giữ gìn vệ sinh thật tốt

5 Khiêm tốn thật thà dũng cảm

1. Yêu tổ quốc ,yêu đồng bào

2. Học tập tốt, lao động tốt

3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt

4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt

5. Khiêm tốn thật thà dũng cảm

5 điều Bác Hồ dậy là của Tw Đoàn a