Vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn là ai? Tên thật vị vua đó là gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

nhà nguyễn

,

vua nguyễn

,

hỏi đáp sử việt

,

hỏi xoáy đáp hay

Đó là Hoàng đế Bảo Đại, tên thật là Nguyễn Phúc (Phước) Vĩnh Thụy, sinh năm 1913, mất năm 1997.

Con của vua Khải Định và bà Đoan Huy Hoàng Thái Hậu.

Bảo Đại có câu nói nổi tiếng "làm dân nước tự do hơn làm vua nước nô lệ"

Trả lời

Đó là Hoàng đế Bảo Đại, tên thật là Nguyễn Phúc (Phước) Vĩnh Thụy, sinh năm 1913, mất năm 1997.

Con của vua Khải Định và bà Đoan Huy Hoàng Thái Hậu.

Bảo Đại có câu nói nổi tiếng "làm dân nước tự do hơn làm vua nước nô lệ"

Vua Bảo Đại. Tên thật là Vĩnh Thụy