Vua Bảo Đại Thoái vị vào năm nào?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

bảo đại

,

hỏi đáp lịch sử

,

tinh hoa việt nam

,

lịch sử

tháng 8 năm 1945 kèm với câu nói " Trẫm thà làm dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ"

Trả lời

tháng 8 năm 1945 kèm với câu nói " Trẫm thà làm dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ"

Vua Bảo Đại thoái vị vào tháng 8 năm 1945

Và có câu " trẫm làm dân của một nước tự do còn hơn làm vua của một nước nô lệ "

Năm 1945 bạn nhé

Tháng 8 1945 nhé. Với câu nói nổi tiếng nhưng quên rất nhanh.