Sự thật về nhà hậu Trần trong phong kiến lịch sử Việt Nam?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Hậu Trần là thời kì khá ngắn trong lịch sử đấy bạn à, cũng ít được nhớ đến nữa bạn đúng là ghê, nhưng câu hỏi chưa được rõ ràng nhen bạn.

Nói chung triều này chỉ có hai vị vua chính thức và một vị vua bù nhìn do Lê Lợi lập lên, các tướng thời này thì ai cũng anh dũng cả. Mình có nhớ một bài thơ như sau:

Việc đời bối rối tuổi già vay
Trời đất vô cùng một cuộc say
Bần tiện gặp thời lên cũng dễ
Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay
Vai khiêng trái đất mong phò chúa
Giáp gột sông trời khó vạch mây
Thù trả chưa xong đầu đã bạc
Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày.

Trả lời

Hậu Trần là thời kì khá ngắn trong lịch sử đấy bạn à, cũng ít được nhớ đến nữa bạn đúng là ghê, nhưng câu hỏi chưa được rõ ràng nhen bạn.

Nói chung triều này chỉ có hai vị vua chính thức và một vị vua bù nhìn do Lê Lợi lập lên, các tướng thời này thì ai cũng anh dũng cả. Mình có nhớ một bài thơ như sau:

Việc đời bối rối tuổi già vay
Trời đất vô cùng một cuộc say
Bần tiện gặp thời lên cũng dễ
Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay
Vai khiêng trái đất mong phò chúa
Giáp gột sông trời khó vạch mây
Thù trả chưa xong đầu đã bạc
Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày.

Đó là một triều đại, được một số tôn thất, quan lại nhà Trần lập nên sau khi cuộc kc chống quân Minh của triều Hồ thất bại.

1. Mong muốn của bạn là gì khi đặt câu hỏi này? Bạn hãy mô tả kỹ hơn. Mình thật sự chưa hiểu.

2. Bạn hãy tìm hiểu về Noron beta hơn nhé. Nhất là phần đặt câu hỏi.

3. "Hậu Trần" chứ không phải "hậu Trần".

Nhà Hậu Trần theo mình là Triều đại tuy ngắn mà oai hùng. Toàn bộ vua tôi nhà Hậu Trần cuối cùng đều tử tiết oanh liệt chứ không đầu hàng quân Minh.