Đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi Vô định các năm nào tại AFF Cup?

Từ khóa: thể thao, aff cup, Hỏi xoáy Đáp hay

2008 & 2018.... (y)

Trả lời

2008 & 2018.... (y)

2008_2018

*vô địch
Năm 2008 và năm 2018.

2008 và 2018
2018 và 2008
2008, 2018
2008 và 2018

2008, 2018

2008 2108

2008-2018