Bài tiểu luận về Ảnh hưởng của dòng họ Minamoto và Hodio đối với Nhật Bản thời kì Kamakura (1192-1333)?

  1. Lịch sử

Ảnh hưởng của dòng họ Minamoto và Hodio đối với Nhật Bản thời kì Kamakura (1192-1333)

Có thể chỉ tôi một số ý để làm bài tiểu luận đc không tôi bí rồi

Từ khóa: 

lịch sử

Thời kỳ Kamakura đánh dấu sự chuyển đổi sang các nền kinh tế dựa trên đất liền và tập trung các công nghệ quân sự tiên tiến trong tay một tầng lớp chiến đấu chuyên biệt. Các lãnh chúa yêu cầu sự phục vụ trung thành của các chư hầu, những người được thưởng thái ấp của riêng họ. Những người nắm giữ thái ấp thực hiện quyền cai trị của quân đội địa phương.

Khi Minamoto Yoritomo đã củng cố được quyền lực của mình, ông đã thành lập một chính phủ mới tại ngôi nhà của gia đình mình ở Kamakura. Ông gọi chính phủ của mình là Mạc phủ, nhưng vì ông được Hoàng đế Go-Toba ban cho tước hiệu quân sự cao cấp cổ đại Sei-i Taishōgun bởi Hoàng đế Go-Toba , chính phủ thường được gọi là trong văn học phương Tây là Mạc phủ. Yoritomo tuân theo hình thức chính quyền nội viện Fujiwara và có hội đồng quản trị Mandokoro , hội đồng thuộc hạ Samurai-dokoro , và ban điều tra . Sau khi tịch thu các điền trang ở miền trung và miền tây Nhật Bản, ông bổ nhiệm quản lý cho các điền trang và chức quan cho các tỉnh. Là shōgun, Yoritomo vừa là quản giáo vừa là tướng quân. Tuy nhiên, Mạc phủ Kamakura không phải là một chế độ quốc gia, và mặc dù nó kiểm soát những vùng đất rộng lớn, nhưng vẫn có sự phản kháng mạnh mẽ đối với những người quản lý. Chế độ tiếp tục chiến tranh chống lại Fujiwara phương Bắc , nhưng không bao giờ đưa miền bắc hay miền tây vào tầm kiểm soát quân sự hoàn toàn. Tuy nhiên, thủ lĩnh thứ 4 của phương Bắc Fujiwara Fujiwara no Yasuhira bị Yoritomo đánh bại vào năm 1189, và sự thịnh vượng kéo dài 100 năm của phương bắc đã biến mất. Triều đình cũ cư trú tại Kyoto , tiếp tục giữ vùng đất mà nó có quyền tài phán, trong khi các gia đình quân nhân mới được tổ chức bị thu hút vào Kamakura

Trong thời đại chia rẽ và bạo lực, chủ nghĩa bi quan sâu sắc gia tăng sự hấp dẫn muốn tìm kiếm sự giải thoát. Kamakura là thời đại phổ cập

trong dân chúng. Hai tông phái mới

ủng hộ rộng rãi. Trong thời kỳ này, một số lớn các nhà sư rời bỏ phái

để sáng lập một phái Phật giáo riêng của mình

Các tông phải Phật giáo cũ như Chân Ngôn Tông, Thiên Thai Tông và các trường phái đầu thời Nara tiếp tục hưng vượng trong suốt thời Kamakura, và thậm chí còn tiến hành những phương pháp để hồi sinh. Tuy vậy, với số lượng trường phái mới thời Kamakura ngày càng tăng, các trường phái cũ bị các trường phái mới hơn che lấp vì chúng có được những người tin theo từ chính quyền Kamakura, và các samurai của nó.

Trả lời

Thời kỳ Kamakura đánh dấu sự chuyển đổi sang các nền kinh tế dựa trên đất liền và tập trung các công nghệ quân sự tiên tiến trong tay một tầng lớp chiến đấu chuyên biệt. Các lãnh chúa yêu cầu sự phục vụ trung thành của các chư hầu, những người được thưởng thái ấp của riêng họ. Những người nắm giữ thái ấp thực hiện quyền cai trị của quân đội địa phương.

Khi Minamoto Yoritomo đã củng cố được quyền lực của mình, ông đã thành lập một chính phủ mới tại ngôi nhà của gia đình mình ở Kamakura. Ông gọi chính phủ của mình là Mạc phủ, nhưng vì ông được Hoàng đế Go-Toba ban cho tước hiệu quân sự cao cấp cổ đại Sei-i Taishōgun bởi Hoàng đế Go-Toba , chính phủ thường được gọi là trong văn học phương Tây là Mạc phủ. Yoritomo tuân theo hình thức chính quyền nội viện Fujiwara và có hội đồng quản trị Mandokoro , hội đồng thuộc hạ Samurai-dokoro , và ban điều tra . Sau khi tịch thu các điền trang ở miền trung và miền tây Nhật Bản, ông bổ nhiệm quản lý cho các điền trang và chức quan cho các tỉnh. Là shōgun, Yoritomo vừa là quản giáo vừa là tướng quân. Tuy nhiên, Mạc phủ Kamakura không phải là một chế độ quốc gia, và mặc dù nó kiểm soát những vùng đất rộng lớn, nhưng vẫn có sự phản kháng mạnh mẽ đối với những người quản lý. Chế độ tiếp tục chiến tranh chống lại Fujiwara phương Bắc , nhưng không bao giờ đưa miền bắc hay miền tây vào tầm kiểm soát quân sự hoàn toàn. Tuy nhiên, thủ lĩnh thứ 4 của phương Bắc Fujiwara Fujiwara no Yasuhira bị Yoritomo đánh bại vào năm 1189, và sự thịnh vượng kéo dài 100 năm của phương bắc đã biến mất. Triều đình cũ cư trú tại Kyoto , tiếp tục giữ vùng đất mà nó có quyền tài phán, trong khi các gia đình quân nhân mới được tổ chức bị thu hút vào Kamakura

Trong thời đại chia rẽ và bạo lực, chủ nghĩa bi quan sâu sắc gia tăng sự hấp dẫn muốn tìm kiếm sự giải thoát. Kamakura là thời đại phổ cập

trong dân chúng. Hai tông phái mới

ủng hộ rộng rãi. Trong thời kỳ này, một số lớn các nhà sư rời bỏ phái

để sáng lập một phái Phật giáo riêng của mình

Các tông phải Phật giáo cũ như Chân Ngôn Tông, Thiên Thai Tông và các trường phái đầu thời Nara tiếp tục hưng vượng trong suốt thời Kamakura, và thậm chí còn tiến hành những phương pháp để hồi sinh. Tuy vậy, với số lượng trường phái mới thời Kamakura ngày càng tăng, các trường phái cũ bị các trường phái mới hơn che lấp vì chúng có được những người tin theo từ chính quyền Kamakura, và các samurai của nó.