Bài viết của mình khi đăng lên thì bị xóa, mình tạo lại bài khác để đăng thì không được. Vậy là sao vậy mọi người?

  1. Noron

Từ khóa: 

noron

Bên này mình có thấy xóa bài gì đâu nhỉ? Chắc bạn đăng các nội dung nhậy cảm quá chăng?

Bạn liên hệ nick noron để hỏi xem

Trả lời

Bên này mình có thấy xóa bài gì đâu nhỉ? Chắc bạn đăng các nội dung nhậy cảm quá chăng?

Bạn liên hệ nick noron để hỏi xem