Bạn có bao giờ nhìn kĩ gương mặt của bố chưa Nếu bạn nhớ về bố, gương mặt ông có hiện lên rõ ràng như bạn bè không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Có, hồi bé không chú ý mấy đâu. Nhưng càng lớn càng nhận ra mình yêu thương bố mẹ nhiều thế nào. Và rõ ràng là chẳng ai có thể quên khuôn mặt của người mà họ yêu.

Trả lời

Có, hồi bé không chú ý mấy đâu. Nhưng càng lớn càng nhận ra mình yêu thương bố mẹ nhiều thế nào. Và rõ ràng là chẳng ai có thể quên khuôn mặt của người mà họ yêu.

Rất rõ. Tại mình gần như là phiên bản nữ của bố 😄