Bạn có biết bài hát của đội viên đội TNTP HCM?

  1. Âm nhạcHôm nay ngày 15/5, ngày kỷ niệm thành lập đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, bất giác trong đầu cứ vang lên giai điều bài hát nayd.
Có bạn nào nhớ, thuộc bài nayd Ko? Hồi xưa trại hè thiếu nhỉ mình toàn đi múa bài này , rất vui. Đây cungz là một trong Nhưnzg bài hát mình thích nhất thời tuổi thơ luôn. Còn bạn thì sao, bạn có ký ức nào liên quan tới bài hát nayd Ko hãy kể nhea.
Từ khóa: 

âm nhạc